Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Հայանիստ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՌԱԶՄԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՌԱԶՄԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Ռազմիկ Ալեքսանյանը ծնվել է 1958թ.փետրվարի 2-ին:
ՀԱՄԼԵՏ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ՀԱՄԼԵՏ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
Համլետ Բեգլարյանը ծնվել է 1959թ. ապրիլի 6-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 022
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 022
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 671
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 665
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 6
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 671
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 94
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 429
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 26
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ԵՂԻՇԻ 52
ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՋԱՄԻԼԻ 89
ԳԱԲՐԵԼՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐՏՅՈՄԻ 39
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ՊՈՂՈՍԻ 72
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԶՈՐԻԿ ՄՀԵՐԻ 59
ԿԱՏԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԻՍՊԻՐԻ 98
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԻՐԻՆԱ ԳՐԻԳՈՐԻ 76
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳԵՈՐԳԻ ԱՐԹՈՒՐԻ 160
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 24-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Հայանիստ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Հայանիստ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Հայանիստ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ԵՂԻՇԻ
ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՋԱՄԻԼԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ՊՈՂՈՍԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԶՈՐԻԿ ՄՀԵՐԻ
ԿԱՏԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԻՍՊԻՐԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԻՐԻՆԱ ԳՐԻԳՈՐԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳԵՈՐԳԻ ԱՐԹՈՒՐԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ