Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Նիզամի ավագանու անդամի ընտրություններ

ՏԻԳՐԱՆ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԲԱԲԱՅԱՆ
Տիգրան Բաբայանը ծնվել 1990թ.նոյեմբերի 8-ին:
ՄԻՇԱ ԴՈՒՆՈՅԱՆ
ՄԻՇԱ ԴՈՒՆՈՅԱՆ
Միշա Դունոյանը ծնվել է 1958թ. հունվարի 5-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 003
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 003
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 334
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 334
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 334
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 766
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 15
ԲԱԲԱՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԳԱՌԼԵՆԻ 81
ԴՈՒՆՈՅԱՆ ՄԻՇԱ ՌԱՖԻԿԻ 40
ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱԼԵՐԻԿԻ 60
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՊԵՏՆԱԿԻ 76
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ԱՐԱՄԻ 39
ՔՈՉԱՐՅԱՆ ԼԱՈՒՐԱ ՇԱՎԱՐՇԻ 23
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 27-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՆԻԶԱՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Նիզամի համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Նիզամի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 25-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Նիզամի համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱԲԱՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԳԱՌԼԵՆԻ
ԴՈՒՆՈՅԱՆ ՄԻՇԱ ՌԱՖԻԿԻ
ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱԼԵՐԻԿԻ
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՊԵՏՆԱԿԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ԱՐԱՄԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ