Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Նորամարգ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Արմեն Գևորգյանը ծնվել է 1981թ. ապրիլի 29-ին:
ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Արման Թադևոսյանը ծնվել է 1979թ. օգոստոսի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 606
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 606
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 989
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 988
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 989
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 711
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 25
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՆԱՐԻՄԱՆԻ 387
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԱՇՈՏԻ 393
ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԼԵՐԻԻ 183
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 29-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՄԱՐԳ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Նորամարգ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Նորամարգ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 28-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Նորամարգ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԱՇՈՏԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ