Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Նորամարգ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Արմեն Առաքելյանը ծնվել է 1983թ.դեկտեմբերի 7-ին:
ԳԱԳԻԿ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Գագիկ Ավանեսյանը ծնվել է 1962թ. հունվարի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 606
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 606
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 989
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 988
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 989
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 711
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 52
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱԼԵՐԻԻ 56
ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԳՐԻՇԱՅԻ 104
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ԱՇՈՏԻ 53
ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՍԱՔՈ ԷԴՈՒԱՐԴԻ 64
ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԼԵՐԻԻ 58
ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ՌԱԴԻԿ ԳԵՈՐԳԻԻ 22
ԳԱԶԱՐՅԱՆ ՅՈՒՐԻ ԱԼԵՔՍԵՅԻ 62
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ ՍԼԱՎԻԿԻ 81
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ՌՈՄԻԿԻ 33
ԶԱԼՅԱՆ ԱՆԱՏՈԼԻ ՍՈՒՄԲԱՏԻ 42
ԻՍԱՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ 36
ԿՅԱԶՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԺ ՍԵՐԳԵՅԻ 38
ՀԱՋՈՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԽԴՐԻ 43
ՀՈՎԵՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ՀՐԱՆՏԻ 98
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ՄԱՔՍԻՄ ՌՈՍՏՈՄԻ 34
ՏՈՆԱՊԵՏՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 37
ՔԱԼԻՅԱՆ ԿԱՄՈ ԲԵՆԻԿԻ 74
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 30-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՄԱՐԳ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Նորամարգ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Նորամարգ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 28-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Նորամարգ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԳՐԻՇԱՅԻ
ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՍԱՔՈ ԷԴՈՒԱՐԴԻ
ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԼԵՐԻԻ
ԳԱԶԱՐՅԱՆ ՅՈՒՐԻ ԱԼԵՔՍԵՅԻ
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ ՍԼԱՎԻԿԻ
ՀՈՎԵՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ՀՐԱՆՏԻ
ՔԱԼԻՅԱՆ ԿԱՄՈ ԲԵՆԻԿԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ