Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Սայաթ-Նովա ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՐԱՐԱՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ԱՐԱՐԱՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Արարատ Այվազյանը ծնվել է 1962թ.հուլիսի 4-ին:
ՌԱՖԱՅԵԼ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՌԱՖԱՅԵԼ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Ռաֆայել Այվազյանը ծնվել է 1978թ.դեկտեմբերի 29-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 781
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 781
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 794
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 794
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 794
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 006
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 21
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ ՌԱՉԻԿԻ 35
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼ ՄԻՔԱՅԵԼԻ 89
ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ԿԱՄՈ ԳԱԳԻԿԻ 100
ԻՎԱՆՅԱՆ ՍԵՎԱԿ ՏԻԳՐԱՆԻ 38
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԳԱԳԻԿԻ 224
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ՌԱՖԻԿԻ 32
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ՕՆԻԿԻ 26
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԱՄՎԵԼԻ 13
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐԵՆ ԱՇՈՏԻ 18
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՍԵԴՐԱԿԻ 76
ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՇՄԱՎՈՆԻ 111
ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿ ԱՎԵՏԻՍԻ 5
ՕՐԴՅԱՆ ՌԱՖԱԵԼ ՅՈՒՐԻԿԻ 6
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 33-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Սայաթ-Նովա համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 31-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ ՌԱՉԻԿԻ
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼ ՄԻՔԱՅԵԼԻ
ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ԿԱՄՈ ԳԱԳԻԿԻ
ԻՎԱՆՅԱՆ ՍԵՎԱԿ ՏԻԳՐԱՆԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԳԱԳԻԿԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՍԵԴՐԱԿԻ
ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՇՄԱՎՈՆԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ