Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Սիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆ ԵՂՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԵՂՅԱՆ
Արմեն Եղյանը ծնվել է 1976թ. նոյեմբերի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 126
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 126
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 461
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 453
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 8
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 461
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 92
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 739
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 19
ԵՂՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՐԱՏԻ 402
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 40
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 35-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Սիս համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Սիս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 34-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Սիս համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԵՂՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՐԱՏԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ