Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Սիս ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՆՈՒՇ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ
ԱՆՈՒՇ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ
ԱՆուշ Առուշանյանը ծնվել է 1987թ.մայիսի 7-ին:
ԱՆՆԱ ԲԵԳՈՒՆՑ
ԱՆՆԱ ԲԵԳՈՒՆՑ
Աննա Բեգունցը ծնվել է 1970թ. հունիսի 8-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 126
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 126
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 461
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 453
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 8
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 461
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 92
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 739
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 23
ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ ԱՆՈՒՇ ՍԱՆԱՍԱՐԻ 99
ԲԵԳՈՒՆՑ ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳԻ 74
ԹԱՐԽԱՆՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ՌԱՖԻԳԻ 107
ԼԱԶԳԻՅԱՆ ԵՂԻՇԵ ՄԻՇԱՅԻ 41
ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԵԼԻՔԻ 36
ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՇԱՀՈՒՄԻ 20
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՀԱՅԿԱԶԻ 32
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 29
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 36-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Սիս համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Սիս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 34-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Սիս համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ ԱՆՈՒՇ ՍԱՆԱՍԱՐԻ
ԲԵԳՈՒՆՑ ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳԻ
ԹԱՐԽԱՆՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ՌԱՖԻԳԻ
ԼԱԶԳԻՅԱՆ ԵՂԻՇԵ ՄԻՇԱՅԻ
ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԵԼԻՔԻ
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՀԱՅԿԱԶԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ