Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Սիփանիկ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՍԱՄՎԵԼ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Սամվել Ասատրյանը ծնվել է 1964թ.հունվարի 10-ին:
ԲԱԳՐԱՏ ԽՈՍՐՈՅԱՆ
ԲԱԳՐԱՏ ԽՈՍՐՈՅԱՆ
Բագրատ Խոսրոյանը ծնվել է 1961թ. հունվարի 3-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 417
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 417
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 198
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 198
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 198
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 302
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ 50
ԽՈՍՐՈՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ ՎԵՄԻՐԻ 23
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՌԱՖԻԿԻ 33
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ 33
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՆԵԼԻԿՈ ԱՐԱՄԻ 22
ՓՈՒՐԹՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՌՈՒԲԵՆԻ 13
ՕՍԵՊՅԱՆ ԷԼԲՌՈՒՍ ՌԱՖԻԿԻ 20
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 38-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՍԻՓԱՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Սիփանիկ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Սիփանիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 37-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Սիփանիկ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ
ԽՈՍՐՈՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ ՎԵՄԻՐԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՌԱՖԻԿԻ
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՆԵԼԻԿՈ ԱՐԱՄԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ