Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արմավիր-Մեծամոր (գյուղ) համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԷԴՎԱՐԴ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ԷԴՎԱՐԴ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Էդվարդ Միրզոյանը ծնվել է 1961թ դեկտեմբերի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 983
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 983
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 321
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 321
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 321
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 679
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5
ՄԻՐԶՈՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ ՎԱԼՈԴՅԱՅԻ 315
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 1
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 14 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Վաղարշապատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 11-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ (ԳՅՈՒՂ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արմավիր մարզի Մեծամոր (գյուղ) համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արմավիր մարզի Մեծամոր (գյուղ) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 10-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Մեծամոր (գյուղ) համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԻՐԶՈՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ ՎԱԼՈԴՅԱՅԻ

Թիվ 14 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ