Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արմավիր-Դաշտ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՇՈՏ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ԱՇՈՏ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Աշոտ Աբրահամյանը ծնվել է 1970թ. սեպտեմբերի 6-ին:
ՍԱՄՍՈՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՍԱՄՍՈՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Սամսոն Ավետիսյանը ծնվել է 1967թ. հուլիսի 30-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 735
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 735
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 210
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 207
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 3
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 210
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 97
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 590
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՇՈՏ ԺՈՐԱՅԻ 42
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՍԱՄՍՈՆ ԺՈՐԱՅԻ 64
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 31
ՀՈՒՆՈՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ 26
ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՎԱՐԴԿԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ 45
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 14 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Վաղարշապատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 13-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԴԱՇՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արմավիր մարզի Դաշտ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արմավիր մարզի Դաշտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 12-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Դաշտ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՇՈՏ ԺՈՐԱՅԻ
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՍԱՄՍՈՆ ԺՈՐԱՅԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ
ՀՈՒՆՈՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ
ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՎԱՐԴԿԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ

Թիվ 14 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ