Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Լոռի-Լեռնավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱՉԱԳԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՎԱՉԱԳԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Վաչագան Վարդանյանը ծնվել է 1964թ. ապրիլի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 213
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 213
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 502
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 502
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 502
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 798
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ 481
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 18
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 12-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 10-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ