Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Լոռի-Լեռնավան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՍՏՅՈՊԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՍՏՅՈՊԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Ստյոպա Այվազյանը ծնվել է 1947թ. հունվարի 14-ին:
ՎԱՐԴԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
Վարդան Ավագյանը ծնվել է 1967թ. ապրիլի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 213
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 213
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 502
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 502
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 502
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 798
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 16
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ ՑՈԼԱԿԻ 52
ԱՎԱԳՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՅԱԽՇԻԲԵԿԻ 101
ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ԼԵՎՈՆԻ 43
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՀԱՆԻ 61
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԾԱՌՈՒԿԻ 57
ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՀՐԱՉՅԱՅԻ 102
ՉԱԼԻԿՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱՐԵԳԻՆԻ 31
ՉԱԽԱԼՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆԻ 39
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 11-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 10-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Լեռնավան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ ՑՈԼԱԿԻ
ԱՎԱԳՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՅԱԽՇԻԲԵԿԻ
ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ԼԵՎՈՆԻ
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՀԱՆԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԾԱՌՈՒԿԻ
ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՀՐԱՉՅԱՅԻ
ՉԱԽԱԼՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ