Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Լոռի-Դարպաս ավագանու անդամի ընտրություններ

ԼՅՈՒԲԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ԼՅՈՒԲԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Լյուբա Աբրահամյանը ծնվել է 1943թ. հունվարի 9-ին:
ՆՈՐԱՅՐ ԱԼՈՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ ԱԼՈՅԱՆ
Նորայր Ալոյանը ծնվել է 1994թ. հունիսի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 498
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 498
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 654
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 654
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 654
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 646
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԼՅՈՒԲԱ ԳԵՎՈՐԳԻ 52
ԱԼՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ԱՐՏԱՇԵՍԻ 115
ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԵՐԺԻԿԻ 119
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԷԴԻԿ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 68
ԴՈԴՈՌՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՐԱՄԻ 112
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 36
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՌՈՒԴԻԿԻ 27
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳՈՌ ՄԵԼՍԻԿԻ 122
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 22 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Սպիտակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 14-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Լոռի մարզի Դարպաս համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Լոռի մարզի Դարպաս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 13-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Դարպաս համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԼՅՈՒԲԱ ԳԵՎՈՐԳԻ
ԱԼՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ԱՐՏԱՇԵՍԻ
ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԵՐԺԻԿԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԷԴԻԿ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ
ԴՈԴՈՌՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՐԱՄԻ
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳՈՌ ՄԵԼՍԻԿԻ

Թիվ 22 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ