Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Լոռի-Դեբետ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՇՈՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՇՈՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Աշոտ Ղազարյանը ծնվել է 1988թ. հունիսի 24-ին:
ՅՈՒՐԻԿ ՆԱԶԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՅՈՒՐԻԿ ՆԱԶԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
Յուրիկ Նազլուխանյանը ծնվել է 1987թ. հոկտեմբերի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 655
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 655
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 487
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 487
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 487
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 213
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 7
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ ՎԱՐԴԱՆԵՍԻ 153
ՆԱԶԼՈՒԽԱՆՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿ ԱՂՎԱՆԻ 86
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԿԱՄՈ ՈՍԿԱՆԻ 134
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՆՈՐԱՅՐԻ 107
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 5-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԴԵԲԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Լոռի մարզի Դեբետ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Լոռի մարզի Դեբետ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 4-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Դեբետ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ ՎԱՐԴԱՆԵՍԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ