Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Շիրակ-Վարդաքար ավագանու անդամի ընտրություններ

ՆՈՐԱՅՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Նորայր Ավետիսյանը ծնվել է 1990թ. հունվարի 17-ին:
ԱՂՎԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԱՂՎԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Աղվան Հարությունյանը ծնվել է 1961թ. հունվարի 8-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 477
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 477
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 149
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 149
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 149
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 351
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՄԱՐՏԻՆԻ 49
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՂՎԱՆ ՍԱՇԱՅԻ 21
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՆՎԵԼԻ 16
ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՀՐԱՉՅԱՅԻ 34
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՄՀԵՐ ՀՐԱՆՏԻ 29
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Շիրակ մարզի Վարդաքար համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Շիրակ մարզի Վարդաքար համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Վարդաքար համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՄԱՐՏԻՆԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՂՎԱՆ ՍԱՇԱՅԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՆՎԵԼԻ
ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՀՐԱՉՅԱՅԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՄՀԵՐ ՀՐԱՆՏԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ