Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Կոտայք-Նոր Արտամետ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
Խաչատուր Բալասանյանը ծնվել է 1989թ. մարտի 18-ին:
ԳԱՐՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԳԱՐՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Գարուն Գրիգորյանը ծնվել է 1978թ. մարտի 7-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 884
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 884
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 183
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 183
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 183
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 717
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՐԱՐԱՏԻ 56
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳԱՐՈՒՆ ԻՇԽԱՆԻ 19
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՂԱՍԻ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ 39
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՎԵՏԻԿ ՇԵՔՍՊԻՐԻ 45
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՍԵՐՈԺԻ 21
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 27 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
15.06.2018
Եղվարդ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 07-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ին կազմված` Կոտայք մարզի Նոր Արտամետ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ի «Կոտայք մարզի Նոր Արտամետ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 10.06.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հունիսի 10-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Նոր Արտամետ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՐԱՐԱՏԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳԱՐՈՒՆ ԻՇԽԱՆԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՂԱՍԻ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՎԵՏԻԿ ՇԵՔՍՊԻՐԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՍԵՐՈԺԻ

Թիվ 27 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ