Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Լոռի-Անտառամուտ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱԼՎԱՐԴ ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ
ԱԼՎԱՐԴ ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ
Ալվարդ Ավետիքյանը ծնվել է փետրվարի 3-ին 1981թ.:
ԽԱՉԻԿ ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ
ԽԱՉԻԿ ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ
Խաչիկ Ավետիքյանը ծնվել է 1956թ. հունվարի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 248
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 248
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 92
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 92
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 92
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 208
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ ԱԼՎԱՐԴ ԱՎԵՏԻՔԻ 11
ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ԺՈՐԱՅԻ 12
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԼԵՆԻ 11
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ 12
ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՍՈՒՐԻԿԻ 46
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
15.06.2018
Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 19-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ին կազմված` Լոռի մարզի Անտառամուտ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ի «Լոռի մարզի Անտառամուտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 10.06.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 18-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հունիսի 10-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Անտառամուտ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ ԱԼՎԱՐԴ ԱՎԵՏԻՔԻ
ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ԺՈՐԱՅԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԼԵՆԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ
ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՍՈՒՐԻԿԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ