Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Արագածոտն-Դավթաշեն ավագանու անդամի ընտրություններ

ՍԱՍՈՒՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ՍԱՍՈՒՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Սասուն Գաբրիելյանը ծնվել է 1996 թ. հունիսի 1-ին:
ՎԱՀԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ՎԱՀԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Վահան Գաբրիելյանը ծնվել է 1980 թ. փետրվարի 9-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 601
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 601
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 399
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 396
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 3
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 399
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 97
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 301
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 11
ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ՀԱԿՈԲԻ 72
ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ԴԵՐԵՆԻԿԻ 19
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԳԱԼՈՒՍՏԻ 27
ՀԵՊՈՅԱՆ ԱՀԱՐԱՈՆ ԱՐԱՐԱՏԻ 30
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ ԵՂԻՇԵԻ 66
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԿԱՄՈ ԻՍՐԱՅԵԼԻ 14
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՔԱՋԻԿԻ 41
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՎԱՐԴԱՆԻ 34
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՎԱՀԱԳՆԻ 37
ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ 48
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
15.06.2018
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 30-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Դավթաշեն համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ի «Արագածոտն մարզի Դավթաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 10.06.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 28-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հունիսի 10-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Դավթաշեն համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ՀԱԿՈԲԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ ԵՂԻՇԵԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՔԱՋԻԿԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՎԱՀԱԳՆԻ
ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ