Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Արագածոտն-Դպրեվանք ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՇՈՏ ԳԱԼՈՅԱՆ
ԱՇՈՏ ԳԱԼՈՅԱՆ
Աշոտ Գալոյանը ծնվել է 1968 թ. հունվարի 5-ին:
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Ալեքսանդր Դանիելյանը ծնվել է 1960 թ. փետրվարի 18-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 58
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 58
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 34
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 34
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 34
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 66
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԳԱԼՈՅԱՆ ԱՇՈՏ ՄԿՐՏԻՉԻ 9
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՎԱԶԳԵՆԻ 5
ԴԱՎԻԴՈՎ ՍԵՐԳԵՅ ՆԻԿՈԼԱՅԻ 3
ԴԱՎԻԴՈՎԱ ՕՖԵԼՅԱ ԻՈՍԻՖԻ 2
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ 6
ԿԱԴԱՍՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ՔԵՐՈԲԻ 6
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
15.06.2018
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 33-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԴՊՐԵՎԱՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Դպրեվանք համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ի «Արագածոտն մարզի Դպրեվանք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 10.06.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 31-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հունիսի 10-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Դպրեվանք համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԳԱԼՈՅԱՆ ԱՇՈՏ ՄԿՐՏԻՉԻ
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՎԱԶԳԵՆԻ
ԴԱՎԻԴՈՎ ՍԵՐԳԵՅ ՆԻԿՈԼԱՅԻ
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ
ԿԱԴԱՍՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ՔԵՐՈԲԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ