Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Արագածոտն-Մեծաձոր ավագանու անդամի (չկայացած) ընտրություններ

Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը
Ընտրողների ընդհանուր թիվը
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը
Անճշտությունների գումարային չափը