Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Գեղարքունիք-Վանեվան ավագանու անդամի ընտրություններ

ԳՈՀԱՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԳՈՀԱՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Գոհար Գալստյանը ծնվել է 1962թ.նոյեմբերի 16-ին:
ՅՈՒՐԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՅՈՒՐԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Յուրիկ Գևորգյանը ծնվել է 1958թ.մարտի 3-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 262
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 262
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 199
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 199
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 199
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 101
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԳՈՀԱՐ ՍԱՐԻԲԵԿԻ 29
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿ ՆՈՐԻԿԻ 45
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ 28
ՇԱԲՈՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ ՌՈՒԲԻԿԻ 39
ՈՒՄԲՐՈՅԱՆ ՀԱՅԿ ՎԱՉԻԿԻ 21
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓԱՐԱՆՁԵՄ ՇԵՔՍՊԻՐԻ 33
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
15.06.2018
Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 12-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Վանեվան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ի «Գեղարքունիք մարզի Վանեվան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 10.06.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 10-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հունիսի 10-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Վանեվան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԳՈՀԱՐ ՍԱՐԻԲԵԿԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿ ՆՈՐԻԿԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ՇԱԲՈՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ ՌՈՒԲԻԿԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓԱՐԱՆՁԵՄ ՇԵՔՍՊԻՐԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ