Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Գեղարքունիք-Տորֆավան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՄԽԻԹԱՐ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՄԽԻԹԱՐ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մխիթար Բարսեղյանը ծնվել է 1993թ.հունվարի 2-ին:
ԱՆՅՈՒՏԱ ԳԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՆՅՈՒՏԱ ԳԱԶԱՐՅԱՆ
Անյուտա Գազարյանը ծնվել է 1964թ. սեպտեմբերի 13-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 312
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 312
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 122
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 122
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 122
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 278
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ ԱՀԱՐՈՆԻ 27
ԳԱԶԱՐՅԱՆ ԱՆՅՈՒՏԱ ՆԱԶԱՐԻ 20
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ՍԱՀԱՐՈՒՆՈՒ 23
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՊԱՐԳԵՎԻ 39
ՄԻՐԶՈՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻԽԱՅԵԼԻ 13
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
15.06.2018
Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 15-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՏՈՐՖԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Տորֆավան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ի «Գեղարքունիք մարզի Տորֆավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 10.06.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 13-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հունիսի 10-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Տորֆավան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ ԱՀԱՐՈՆԻ
ԳԱԶԱՐՅԱՆ ԱՆՅՈՒՏԱ ՆԱԶԱՐԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ՍԱՀԱՐՈՒՆՈՒ
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՊԱՐԳԵՎԻ
ՄԻՐԶՈՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻԽԱՅԵԼԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ