Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Արմավիր-Բագարան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՀՐԱՉ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՐԱՉ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Հրաչ Բարսեղյանը ծնվել է 1965թ.մարտի 2-ին:
ԳԱԳԻԿ ԳԱԼՈՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ԳԱԼՈՅԱՆ
Գագիկ Գալոյանը ծնվել է 1955թ.մարտի 24-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 524
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 524
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 343
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 343
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 343
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 257
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՀՐԱՉ ՀԱՄԼԵՏԻ 48
ԳԱԼՈՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԻՇԽԱՆԻ 23
ԳԱԼՈՅԱՆ ԻՇԽԱՆ ՀՐԱՉԻԿԻ 53
ԳԱԼՈՅԱՆ ՄԱԿԻԴՈՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 21
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ ԷԴՎԱՐԴԻ 39
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՎԱՀԵ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 67
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ՍԻՐԵԿԱՆԻ 43
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԹՈՐՆԻԿ ԿՈՐՅՈՒՆԻ 46
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
15.06.2018
Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 11-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԲԱԳԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ին կազմված` Արմավիր մարզի Բագարան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ի «Արմավիր մարզի Բագարան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 10.06.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 10-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հունիսի 10-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Բագարան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՀՐԱՉ ՀԱՄԼԵՏԻ
ԳԱԼՈՅԱՆ ԻՇԽԱՆ ՀՐԱՉԻԿԻ
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՎԱՀԵ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ՍԻՐԵԿԱՆԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԹՈՐՆԻԿ ԿՈՐՅՈՒՆԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ