Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

10 Հունիս, 2018 Արմավիր-Տալվորիկ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԹՈՐԳՈՄ ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ
ԹՈՐԳՈՄ ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ
Թորգոմ Բարեղամյանը ծնվել է 1994թ. հունիսի 18-ին:
ՋԵՄՄԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
ՋԵՄՄԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Ջեմմա Զաքարյանը ծնվել է 1968թ. օգոստոսի 21-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 258
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 258
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 94
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 94
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 94
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 206
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ ԹՈՐԳՈՄ ԱՐԱՅԻԿԻ 19
ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՋԵՄՄԱ ՌՈՒՍՏԱՄԻ 16
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՍՈՒՐԵՆԻ 18
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԵՆԵՐԱ ԳԵՎՈՐԳԻ 21
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍՈՍ ԳԱՌՆԻԿԻ 17
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
15.06.2018
Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 13-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՏԱԼՎՈՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ին կազմված` Արմավիր մարզի Տալվորիկ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հունիսի 15-ի «Արմավիր մարզի Տալվորիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 10.06.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 12-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հունիսի 10-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Տալվորիկ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ ԹՈՐԳՈՄ ԱՐԱՅԻԿԻ
ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՋԵՄՄԱ ՌՈՒՍՏԱՄԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՍՈՒՐԵՆԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԵՆԵՐԱ ԳԵՎՈՐԳԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍՈՍ ԳԱՌՆԻԿԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ