Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Լոռի-Անտառաշեն ավագանու անդամի ընտրություններ

ԼԵՆԴՐՈՒՇ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ԼԵՆԴՐՈՒՇ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
Լենդրուշ Ասլանյանը ծնվել է 1950թ. դեկտեմբերի 22-ին:
ԶԵՅՆԱՐ ԶՈՀՐԱՆՅԱՆ
ԶԵՅՆԱՐ ԶՈՀՐԱՆՅԱՆ
Զեյնար Զոհրանյանը ծնվել է1980թ. հուլիսի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 167
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 167
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 47
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 47
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 47
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 153
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԼԵՆԴՐՈՒՇ ԱՎԱԳԻ 2
ԶՈՀՐԱՆՅԱՆ ԶԵՅՆԱՐ ՌԱԶՄԻԿԻ 9
ԽԱՌԱՏՅԱՆ ՌՈՍՏՈՄ ԱԼԲԵՐՏԻ 7
ԽԱՌԱՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԽԱԼԱԹԻ 6
ԽԱՌԱՏՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՀՐԱՉԻԿԻ 11
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԷԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ 6
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍՈՒՐԵՆԻ 5
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 34-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Լոռի մարզի Անտառաշեն համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Լոռի մարզի Անտառաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 33-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Անտառաշեն համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԶՈՀՐԱՆՅԱՆ ԶԵՅՆԱՐ ՌԱԶՄԻԿԻ
ԽԱՌԱՏՅԱՆ ՌՈՍՏՈՄ ԱԼԲԵՐՏԻ
ԽԱՌԱՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԽԱԼԱԹԻ
ԽԱՌԱՏՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՀՐԱՉԻԿԻ
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԷԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ