Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Լոռի-Վահագնի համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍՈՒՐԵՆ ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ
ՍՈՒՐԵՆ ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ
Սուրեն Կոստանդյանը ծնվել է 1988թ. նոյեմբերի 7-ին:
ՄԵՐԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՄԵՐԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Մերի Մուրադյանը ծնվել է 1972թ. ապրիլի 21-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 864
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 864
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 536
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 536
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 536
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 364
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 12
ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՏԻԳՐԱՆԻ 299
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԵՐԻ ԱԼԵՔՍԱՆԻ 9
ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՀԱՅԿԻ 10
ՕՀԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 73
ՕՀԱՆՅԱՆ ԿԱՐԼԵՆ ՎԱԶԳԵՆԻ 133
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 36-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՀԱԳՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Լոռի մարզի Վահագնի համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Լոռի մարզի Վահագնի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 35-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Վահագնի համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՏԻԳՐԱՆԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ