Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Գեղարքունիք-Վերին Գետաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԴԱՎԻԹ ԴԱՎԹՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ԴԱՎԹՅԱՆ
Դավիթ Դավթյանը ծնվել է 1988թ.ապրիլի 1-ին:
ՏԻԳՐԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Տիգրան Մուրադյանը ծնվել է 1989թ.մարտի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 228
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 228
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 773
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 773
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 773
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 527
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 39
ԴԱՎԹՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՀԱՄԼԵՏԻ 307
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՄՈՒՐԱԴԻ 729
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ՍԱՂԱԹԵԼԻ 612
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԻՐԱԲԻ 86
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 41-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Վերին Գետաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Գեղարքունիք մարզի Վերին Գետաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 40-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Վերին Գետաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՄՈՒՐԱԴԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ