Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Գեղարքունիք-Դդմաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՎԵՏԻՍ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՎԵՏԻՍ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Ավետիս Ավետիսյանը ծնվել է 1956թ.-ի մայիսի 22-ին:
ՍԵՐԳԵՅ ՍԵՐԳՈՅԱՆ
ՍԵՐԳԵՅ ՍԵՐԳՈՅԱՆ
Սերգեյ Սերգոյանը ծնվել է 1981թ. մարտի 16-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 919
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 919
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 184
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 184
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 184
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 816
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 23
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՎԵՏԻՍ ՀԱՅԿԱԶԻ 882
ՍԵՐԳՈՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ՎԱՆԻԿԻ 279
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 20 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Սևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԴԴՄԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Դդմաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Գեղարքունիք մարզի Դդմաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Դդմաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՎԵՏԻՍ ՀԱՅԿԱԶԻ

Թիվ 20 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ