Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Գեղակերտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԵՐՅՈԺԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՍԵՐՅՈԺԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Սերյոժա Առաքելյանը ծնվել է 1959թ. ապրիլի 14-ին:
ԱՐԿԱԴԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԱՐԿԱԴԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Արկադի Բարսեղյանը ծնվել է 1983թ. սեպտեմբերի 2-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 112
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 112
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 262
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 262
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 262
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 938
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 23
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ԳԱՐՈՒՇԻ 277
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 70
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՀԱՅԿԱԶԻ 95
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՑՈԼԱԿ ՌՈՒԲԻԿԻ 502
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՌԱԴԻԿԻ 295
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 34-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Գեղակերտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Գեղակերտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 33-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Գեղակերտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՑՈԼԱԿ ՌՈՒԲԻԿԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ