Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Լեռնամերձ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՌՈՍՏԱՄ ԱՎԴԱԼՅԱՆ
ՌՈՍՏԱՄ ԱՎԴԱԼՅԱՆ
Ռոստամ Ավդալյանը ծնվել է 1966թ. հուլիսի 2-ին:
ՎԱՐԴԱՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Վարդան Միրզոյանը ծնվել է 1955թ. հունիսի 14-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 389
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 389
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 149
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 149
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 149
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 251
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԱՎԴԱԼՅԱՆ ՌՈՍՏԱՄ ԲԱՇՈՅԻ 7
ՄԻՐԶՈՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԻ 138
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 36-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Լեռնամերձ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Լեռնամերձ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 35-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Լեռնամերձ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԻՐԶՈՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ