Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Գեղարքունիք-Ներքին Գետաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐՈ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԿԱՐՈ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Կարո Գևորգյանը ծնվել է 1973թ.փետրվարի 17-ին:
ՍՊԱՐՏԱԿ ԳՈՐԱՆՑՅԱՆ
ՍՊԱՐՏԱԿ ԳՈՐԱՆՑՅԱՆ
Սպարտակ Գորանցյանը ծնվել է 1958թ.նոյեմբերի 13-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 6 411
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 6 411
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 514
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 6 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 513
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 514
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 399
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 4 086
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 66
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԿԱՐՈ ԼՅՈՎԱՅԻ 1 652
ԳՈՐԱՆՑՅԱՆ ՍՊԱՐՏԱԿ ԳԱՌՆԻԿԻ 796
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 39-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Գեղարքունիք մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 38-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԿԱՐՈ ԼՅՈՎԱՅԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ