Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Գեղարքունիք-Մաքենիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՌԱԴԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՌԱԴԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Ռադիկ Ավետիսյանը ծնվել է 1978թ.հոկտեմբերի 17-ին:
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Հարություն Մանուկյանը ծնվել է 1957թ.հուլիսի 15-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 348
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 2
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 350
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 257
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 253
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 4
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 257
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 96
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 144
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌԱԴԻԿ ՌԱԶՄԻԿԻ 147
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱՖԻԿԻ 101
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 21 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 36-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՄԱՔԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Մաքենիս համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Գեղարքունիք մարզի Մաքենիս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 35-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Մաքենիս համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌԱԴԻԿ ՌԱԶՄԻԿԻ

Թիվ 21 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ