Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
Մերուժան Համբարձումյանը ծնվել է 1993թ. մարտի 15-ին:
ԼԻԼՅԱ ՂԱՍԱԲՅԱՆ
ԼԻԼՅԱ ՂԱՍԱԲՅԱՆ
Լիլյա Ղասաբյանը ծնվել է 1981թ. փետրվարի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 677
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 677
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 400
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 400
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 300
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 11
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՌՈՒԲԻԿԻ 138
ՂԱՍԱԲՅԱՆ ԼԻԼՅԱ ԶԱՎԵՆԻ 24
ՅԱՅԼՈՅԱՆ ԼՅՈՒԴՎԻԿ ԳՐԻՇԱՅԻ 227
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 14 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Վաղարշապատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 62-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 61-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՅԱՅԼՈՅԱՆ ԼՅՈՒԴՎԻԿ ԳՐԻՇԱՅԻ

Թիվ 14 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ