Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Ծաղկունք համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԴԱՎԻԹ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ
Դավիթ Երանոսյանը ծնվել է 1994թ. հունիսի 06-ին:
ԴԱՎԻԹ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Դավիթ Կարապետյանը ծնվել է 1969թ. հունիսի 13-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 049
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 049
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 441
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 441
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 441
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 659
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 10
ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԱՐՄԵՆԱԿԻ 22
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՌԱՖԻԿԻ 409
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 14 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Վաղարշապատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 59-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ծաղկունք համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Ծաղկունք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 58-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ծաղկունք համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՌԱՖԻԿԻ

Թիվ 14 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ