Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Դաշտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՆԱՀԻՏ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Անահիտ Աղաջանյանը ծնվել է 1971թ. ապրիլի 27-ին:
ՎԱԼԵՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՎԱԼԵՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Վալեր Գևորգյանը ծնվել է 1988թ. հուլիսի 13-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 727
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 727
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 460
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 460
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 460
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 340
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ՄԻՇԱՅԻ 32
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱԼԵՐ ԱՐԱՐԱՏԻ 168
ԳՅՈՒԼՆԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱՐԱՄԻ 73
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՐԱՆԴ ԵԶՆԱԿԻ 184
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 14 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Վաղարշապատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 57-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԴԱՇՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Դաշտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Դաշտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 56-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Դաշտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՐԱՆԴ ԵԶՆԱԿԻ

Թիվ 14 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ