Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Գետաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳԱԳԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Գագիկ Հովհաննիսյանը ծնվել է 1969թ.օգոստոսի 10-ին:
ՌԱԶՄԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՌԱԶՄԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Ռազմիկ Պողոսյանը ծնվել է 1991թ. հունվարի 8-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 779
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 779
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 878
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 878
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 878
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 922
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 12
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԱՐԿԱԴԻԱԻ 590
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ՌԱԶՄԻԿԻ 276
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 58-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Գետաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Գետաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 57-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Գետաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԱՐԿԱԴԻԱԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ