Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Բերքաշատ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԷԴԳԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԷԴԳԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Էդգար Մանուկյանը ծնվել է 1987թ.հուլիսի 27-ին:
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՎՉՅԱՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՎՉՅԱՆ
Հարություն Չվչյանը ծնվել է 1958թ. հոկտեմբերի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 434
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 434
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 295
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 295
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 295
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 205
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԱՂԱԲԵԿԻ 103
ՉՎՉՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՀՐԱՆԻ 184
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 56-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Բերքաշատ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Բերքաշատ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 55-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Բերքաշատ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՉՎՉՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՀՐԱՆԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ