Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Ջրաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ
Խաչատուր Դավթյանը ծնվել է 1975թ. դեկտեմբերի 27-ին:
ՀՐԱՉՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՐԱՉՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հրաչյա Խաչատրյանը ծնվել է 1970թ.մայիսի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 654
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 654
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 437
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 437
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 437
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 263
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
ԴԱՎԹՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՀՐԱՉԻ 121
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՆՈՐԻԿԻ 115
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 193
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 60-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ջրաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Ջրաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 59-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ջրաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՌՈՒԲԵՆԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ