Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Շենավան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Հարություն Գասպարյանը ծնվել է 1967թ. փետրվարի 22-ին:
ՎՐԵԺ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՎՐԵԺ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Վրեժ Հայրապետյանը ծնվել է 1990թ.փետրվարի 7-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 256
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 256
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 231
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 231
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 231
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 069
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱԶՄԻԿԻ 14
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎՐԵԺ ՄԵԼՔՈՆԻ 39
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԹԱԴԵՎՈՍԻ 26
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՍԱՀԱԿ ԵՂԻՇԻ 6
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐԱ ԼԵՎՈՆԻ 35
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՍՈՒՐԵՆԻ 47
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ 39
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՍԱՀԱԿ ՋԱՆԻԿԻ 21
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 68-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՇԵՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Շենավան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Շենավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 67-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Շենավան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱԶՄԻԿԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎՐԵԺ ՄԵԼՔՈՆԻ
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԹԱԴԵՎՈՍԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐԱ ԼԵՎՈՆԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՍՈՒՐԵՆԻ
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՍԱՀԱԿ ՋԱՆԻԿԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ