Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արմավիր-Բաղրամյան (Բաղրամյան) ավագանու անդամի ընտրություններ

ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
Էդգար Արշակյանը ծնվել է 1983թ.նոյեմբերի 18-ին:
ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Կարեն Կարապետյանը ծնվել է 1994թ.սեպտեմբերի 25-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 781
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 781
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 244
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 244
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 244
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 556
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԻԳԻԹԻ 51
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՐԱԻԿԻ 39
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՍՄԲԱՏԻ 43
ՊՈԼՈՐՉՅԱՆ ՄԱԹԵՎՈՍ ԿԼԻՄԵՆՏԻ 63
ՏՈՄԻԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԱՂԱՍՈՒ 45
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 66-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ (ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արմավիր մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյան) համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արմավիր մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյան) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 65-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյան) համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԻԳԻԹԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՐԱԻԿԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՍՄԲԱՏԻ
ՊՈԼՈՐՉՅԱՆ ՄԱԹԵՎՈՍ ԿԼԻՄԵՆՏԻ
ՏՈՄԻԿՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ԱՂԱՍՈՒ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ