Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Տավուշ-Սարիգյուղ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿՈՄԻՏԱՍ ԷԼԼԱՐՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԱՍ ԷԼԼԱՐՅԱՆ
Կոմիտաս Էլլարյանը ծնվել է 1965թ. դեկտեմբերի 24-ին:
ՍԵՅՐԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ՍԵՅՐԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
Սեյրան Սարիբեկյանը ծնվել է 1980թ. հունվարի 4-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 996
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 996
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 654
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 654
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 654
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 346
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 33
ԷԼԼԱՐՅԱՆ ԿՈՄԻՏԱՍ ԿԱՐԼՈՍԻ 285
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 336
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 37 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Նոյեմբերյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 22-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Տավուշ մարզի Սարիգյուղ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Տավուշ մարզի Սարիգյուղ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 21-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Սարիգյուղ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ

Թիվ 37 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ