Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Տավուշ-Լուսահովիտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԼԻՊԱՐԻՏ ԹԻՐԱԲՅԱՆ
ԼԻՊԱՐԻՏ ԹԻՐԱԲՅԱՆ
Լիպարիտ Թիրաբյանը ծնվել է 1957թ.մայիսի 6-ին։
ԳՐԻԳՈՐ ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ
Գրիգոր Սարհատյանը ծնվել է 1984թ, մարտի 3-ին։
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 264
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 264
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 175
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 175
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 175
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 125
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԹԻՐԱԲՅԱՆ ԼԻՊԱՐԻՏ ՇԱՄԻՐԻ 74
ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 97
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 38 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Իջևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 6-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Տավուշ մարզի Լուսահովիտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Տավուշ մարզի Լուսահովիտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 5-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Լուսահովիտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ

Թիվ 38 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ