Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Շիրակ-Լուսակերտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԱՄՎԵԼ ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆ
Սամվել Բալաբեկյանը ծնվել է 1956թ. նոյեմբերի 14-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 513
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 513
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 258
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 258
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 258
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 342
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՍՈՒՆԻԿԻ 254
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 2
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 18-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Շիրակ մարզի Լուսակերտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Շիրակ մարզի Լուսակերտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 17-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Լուսակերտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՍՈՒՆԻԿԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ