Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Շիրակ-Հովտաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՍԵՆ ԵՂՈՅԱՆ
ԱՐՍԵՆ ԵՂՈՅԱՆ
Արսեն Եղոյանը ծնվել է 1987թ. հոկտեմբերի 24-ին:
ՍԵՅՐԱՆ ՓԻԼՈՍՅԱՆ
ՍԵՅՐԱՆ ՓԻԼՈՍՅԱՆ
Սեյրան Փիլոսյանը ծնվել է 1966թ. հոկտեմբերի 17-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 262
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 262
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 187
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 187
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 187
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 113
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԵՂՈՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԼԻՈՎՆԻԿԻ 78
ՓԻԼՈՍՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՀԱԿՈԲԻ 105
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՀՈՎՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Շիրակ մարզի Հովտաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Շիրակ մարզի Հովտաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Հովտաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՓԻԼՈՍՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՀԱԿՈԲԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ