Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արագածոտն-Հացաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱՉԱԳԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ
ՎԱՉԱԳԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ
Վաչագան Դավթյանը ծնվել է1977 թ. փետրվարի 24-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 243
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 243
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 200
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԴԱՎԹՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԵՏԻՔԻ 72
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 24
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 55-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՀԱՑԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Հացաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արագածոտն մարզի Հացաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 54-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Հացաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԴԱՎԹՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԵՏԻՔԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ