Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արագածոտն-Նոր Ամանոս համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱՀՐԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՎԱՀՐԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Վահրամ Ավետիսյանը ծնվել է 1979 թ. օգոստոսի 7-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 570
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 570
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 222
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 222
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 222
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 378
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ ՍԱՂԱԹԵԼԻ 210
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 8
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 58-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Նոր Ամանոս համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արագածոտն մարզի Նոր Ամանոս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 57-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Նոր Ամանոս համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ ՍԱՂԱԹԵԼԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ