Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արագածոտն-Վերին Սասնաշեն ավագանու անդամի ընտրություններ

ՄՈՒՐԱԴ ԽԱՄՈՅԱՆ
ՄՈՒՐԱԴ ԽԱՄՈՅԱՆ
Մուրադ Խամոյանը ծնվել է 1959 թ. հոկտեմբերի 5-ին:
ՎԱՀԱՆ ԽԱՄՈՅԱՆ
ՎԱՀԱՆ ԽԱՄՈՅԱՆ
Վահան Խամոյանը ծնվել է 1983 թ. հունվարի 10-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 290
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 290
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 85
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 85
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 85
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 215
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԽԱՄՈՅԱՆ ՄՈՒՐԱԴ ԱՎԱԳԻ 12
ԽԱՄՈՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 14
ՀԵՊՈՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԳԱԼՈՒՍՏԻ 16
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՇՈՏ ՍԱՐԳՍԻ 23
ՄԱԿԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՕՀԱՆԻ 10
ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ԱԼԲԵՐՏԻ 9
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 60-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Վերին Սասնաշեն համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արագածոտն մարզի Վերին Սասնաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 59-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Վերին Սասնաշեն համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԽԱՄՈՅԱՆ ՄՈՒՐԱԴ ԱՎԱԳԻ
ԽԱՄՈՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ
ՀԵՊՈՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԳԱԼՈՒՍՏԻ
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՇՈՏ ՍԱՐԳՍԻ
ՄԱԿԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՕՀԱՆԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ