Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արարատ-Վերին Դվին ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՇՈՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
ԱՇՈՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
Աշոտ Բադալյանը ծնվել է 1978թ. հունիսի 30-ին:
ԻՈՍԻՖ ԴԻՆԽՈԵՎ
ԻՈՍԻՖ ԴԻՆԽՈԵՎ
Իոսիֆ Դինխոևը ծնվել է 1979թ. հուլիսի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 697
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 697
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 455
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 455
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 455
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 245
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 16
ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԱՇՈՏ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 59
ԴԻՆԽՈԵՎ ԻՈՍԻՖ ԼԵՆՏՐՈՒՇԻ 130
ԼԱԶԱՐԵՎԱ ՄԱՐԻՅԱ ԻՎԱՆԻ 40
ՄԻԽԱԻԼՈՎ ՍԵՐԳԵՅ ՄԻԽԱՅԻԼԻ 49
ՆԻԿՈԼԱԵՎ ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՅՈՒՐԱՅԻ 36
ՉԻՉՅԱՆ ՋԵՄՄԱ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ 47
ՊԵՏՐՈՎԱ ԱՆՅԱ ԼՅՈՎԱՅԻ 66
ՏԱՄՐԱԶՈՎԱ ՍՈՆԻԿ ԻԳՈՐԻ 12
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 12 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
Արտաշատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 19-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արարատ մարզի Վերին Դվին համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արարատ մարզի Վերին Դվին համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 17-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Վերին Դվին համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԱՇՈՏ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ
ԴԻՆԽՈԵՎ ԻՈՍԻՖ ԼԵՆՏՐՈՒՇԻ
ԼԱԶԱՐԵՎԱ ՄԱՐԻՅԱ ԻՎԱՆԻ
ՄԻԽԱԻԼՈՎ ՍԵՐԳԵՅ ՄԻԽԱՅԻԼԻ
ՆԻԿՈԼԱԵՎ ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՅՈՒՐԱՅԻ
ՉԻՉՅԱՆ ՋԵՄՄԱ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ
ՊԵՏՐՈՎԱ ԱՆՅԱ ԼՅՈՎԱՅԻ

Թիվ 12 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ