Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արարատ-Վերին Դվին համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ՊԵՏՐՈՎԱ
ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ՊԵՏՐՈՎԱ
Լյուդմիլա Պետրովան ծնվել է 1960 թ. մայիսի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 697
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 697
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 455
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 455
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 455
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 245
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 16
ՊԵՏՐՈՎԱ ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ 420
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 19
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 12 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Արտաշատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 18-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արարատ մարզի Վերին Դվին համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արարատ մարզի Վերին Դվին համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 17-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Վերին Դվին համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՊԵՏՐՈՎԱ ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ

Թիվ 12 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ