Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

21 Հոկտեմբեր, 2018 Արարատ-Զանգակատուն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Հովիկ Կարապետյանը ծնվել է 1982թ.նոյեմբերի 2-ին:
ԱՐՄԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Արմեն Մանուկյանը ծնվել է 1991թ. հոկտեմբերի 30-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 914
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 914
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 685
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 683
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 2
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 685
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 98
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 315
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀՈՎԻԿ ԱՐԹՈՒՐԻ 401
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍՄԲԱՏԻ 251
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐՇԱՎԻՐ ԿՈՐՅՈՒՆԻ 28
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 13 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
26.10.2018
ք. Արարատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 51-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ին կազմված` Արարատ մարզի Զանգակատուն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Հոկտեմբերի 26-ի «Արարատ մարզի Զանգակատուն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21.10.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 50-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Հոկտեմբերի 21-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Զանգակատուն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀՈՎԻԿ ԱՐԹՈՒՐԻ

Թիվ 13 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ